Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
De reservering is overeengekomen met de verhuurder FASBINDER Angélique/Au Chat'rme des Blanches Pierres
* Woonplaats (van de verhuurder): 22, route des Blanches Pierres B-4970 Francorchamps
* Telefoon: +32 87275724
* E-mailadres: auchat.rme.dbp@gmail.com
* Bankrekening (van de verhuurder): (BNAGBEBB) BE07132548130166
* BTW-nummer (indien van toepassing): BE 0725543865
Het contract is een toeristisch huurcontract. De duur van de huur vormt een essentiële voorwaarde zonder
waarop het contract niet zou zijn gesloten. De huurder kan zijn woonplaats niet vestigen in het gehuurde gebouw.
Het etablissement omvat 4 accommodaties voor een respectieve capaciteit van 7 personen.
Elke accommodatie bevindt zich op het adres van de verhuurder.
- Accommodatie 1: tweepersoonskamer ""La Charmante"" (2 volwassenen of 1 volwassene en 1 kind ouder
12 jaar).
- Accommodatie 2:Dubbel bed en ontbijt "L'Échappée" (2 volwassenen of 1 volwassene en 1 kind ouder dan 12 jaar
jaar).
- Accommodatie 3: Eenpersoonskamer ""L'Entrechat"" (1 volwassene of 1 kind ouder dan 12 jaar
vergezeld van minstens één volwassene die alleen in de tweepersoonskamer "L'Échappée" verblijft).
- Accommodatie 4: Chat'rme studio/appartement (2 volwassenen of 1 volwassene en 1 kind ouder dan 12
jaar).
De huurder dient de in de huur aangekondigde maximale capaciteit te respecteren. Elke overtreding hiervan
clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van dit contract, door de schuld van de huurder, het bedrag van de
resterende huurovereenkomst definitief verworven door de verhuurder. Elke externe persoon die geen huurder is, kan niet naar binnen
de plaatsen zelfs ""op bezoek"" zonder toestemming van de VERHUURDER.
De huurder dient zich op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aan te melden. In geval van late of uitgestelde aankomst, de
huurder dient verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
De huur gaat in door directe betaling van de totale prijs van het verblijf:
?ofwel geïnd door het beveiligde betalingssysteem (Stripe) bij het online boeken;
? hetzij te voldoen op het bankrekeningnummer van de verhuurder binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur
bevestiging van de elektronische reservering (voucher).
Elke reservering die binnen 7 dagen voor de aankomstdatum wordt gemaakt, wordt als te laat beschouwd. In deze
In dat geval wordt het totale bedrag van het verblijf betaald op het rekeningnummer van de verhuurder, hetzij in overleg: bij aankomst, in contanten.
Tenzij anders aangegeven in de gereserveerde aanbieding, is bij de prijs van het verblijf niet inbegrepen:
? Borg: € 300,-/studio (driehonderd euro) OF € 50,-/logeerkamer(s) (vijftig euro)
? Verhuur van badhanddoeken voor de studio: 10€/persoon/verblijf
? Opstelling van een tweede eenpersoonsbed in de woonkamer van de studio.
? Ontbijt
? Elke buitengewone service of speciaal verzoek.


ARTIKEL 2 bis: DE BORG
De borg van € 300,00 (Driehonderd euro) voor de studio OF € 50,00 (Vijftig euro) per kamer wordt
betaald 7 dagen voor het verblijf via overschrijving op het bankrekeningnummer van de verhuurder of contant gestort,
en alleen contant bij aankomst.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om de toegang tot het etablissement te weigeren als de borg niet wordt betaald.
De borg wordt binnen 7 dagen na vertrek terugbetaald via bankoverschrijving indien er geen schade of diefstal is geconstateerd
accommodatie, bijgebouwen, omgeving of andere wordt vermeld.
De waarborgsom is bedoeld ter dekking van alle schulden waarvoor de huurder aansprakelijk kan blijven jegens de verhuurder
verhuurder bij teruggave van het pand.
In geval van betwisting kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de borg inhouden tot de
verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd.
Als blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen en dat hij de borgsom geheel of gedeeltelijk moet betalen
worden geretourneerd, is verhuurder wettelijke rente verschuldigd over het uiteindelijk terug te geven bedrag.


ARTIKEL 3: SOLIDARITEIT
Bij meerdere huurders is degene die de reservering heeft gemaakt verantwoordelijk voor de schulden en
vorderingen van alle huurders en dient de borgsom zo vaak als er gehuurde woonruimte is in te brengen.


ARTIKEL 4: LAATSTE BETALING
Als de verhuurder de betalingen niet op tijd ontvangt, kan hij per brief kwijtschelding van de huur geven
aangetekende brief of e-mail binnen 2 dagen na de geplande betalingsdatum.
Deze clausule is niet van toepassing op late reserveringen.
Elk bedrag verschuldigd door de huurder, en niet betaald 7 dagen na de vervaldag, zal automatisch en zonder
bij verzuim, ten gunste van de verhuurder, rente gelijk aan de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum, de rente van elke
maand begon te vervallen voor de hele maand.


ARTIKEL 5: ANNULERINGEN – VOORTIJDIG VERTREK – NO SHOW
Annulering door de huurder
Elke opzegging moet per aangetekende brief of per e-mail aan de verhuurder worden meegedeeld.
De annuleringsvoorwaarden bepaald in de gedematerialiseerde bestelbon (voucher) zijn van toepassing.
In geval van overmacht (of daad van de prins) voor de ene of de andere partij:
1. De datum van uitvoering van de overeenkomst wordt verschoven naar een tussen partijen nader overeen te komen datum (good to
een bedrag waard zijn dat gelijk is aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).
Als er binnen een periode van 12 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen gerestitueerd
volledig terugbetaald aan de huurder.
2. Het contract wordt geannuleerd door overeenstemming tussen de twee partijen en alle reeds ontvangen bedragen door de
verhuurder worden terugbetaald aan de huurder.
Annulering door de verhuurder
Elke annulering moet per aangetekende brief of per e-mail aan de huurder worden meegedeeld.
De annuleringsvoorwaarden bepaald in de gedematerialiseerde bestelbon (voucher) zijn van toepassing.
Bij een onvoorziene gebeurtenis, zoals een ongeval, overlijden of dwingende familie- of materiële problemen, betaalt de eigenaar
aan de huurder alle vooruitbetaalde bedragen, en de partijen zijn gestopt.

Aankomst (inchecken)
De huurder dient zich aan te melden op de dag vermeld in het tijdslot vermeld op dit contract. In geval dat
late of onverwachte vertraging bij aankomst, dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen en kan een toeslag worden aangerekend (€ 10/begonnen uur vertraging).
Voortijdig vertrek:
Het voortijdige vertrek van de huurder brengt geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de prijs van het verblijf met zich mee.
Niet verschijnen van de huurder (no-show)
Indien de huurder niet verschijnt binnen 6 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum:
? de reservering wordt ongeldig;
? de betalingen blijven bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de huurder te vorderen;
? De verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.

ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERING
a) Brandverzekering
De huurder dient verzekerd te zijn door een Brandverzekering (resort) voor de schade die hij zou kunnen veroorzaken
het gebouw en het gehuurde meubilair.
De huurder verklaart, na controle, voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn brandverzekering
persoonlijk (resortverzekering).
Bij een inbreuk verbindt de huurder zich ertoe een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.
b) Gezinsaansprakelijkheidsverzekering (privéleven)
De huurder verklaart dat hij gedekt is door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familie (privéleven).
Bij een inbreuk verbindt de huurder zich ertoe een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.


ARTIKEL 7: HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij het niet naleven van deze regel heeft de verhuurder het recht om
de huurder de toegang tot zijn etablissement weigeren. De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een
wijziging of contractbreuk op initiatief van de verhuurder, zodat in dit geval van vertrek van de huurder,
geen restitutie kan worden overwogen.


SECTIE 8:GEBRUIK EN BEZETTING VAN RUIMTES
De huurder stemt ermee in zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen
(fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.). Hij gebruikt het gehuurde in overeenstemming met de bestemming en in persoon
zorgvuldig en verantwoord. Zie bijlage: huisregels.
De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade aan de verhuurder.
Levendige feesten zoals studentenguindaille, pantyverbranding, dansfeest of sterk
alcoholisten, enz... zijn niet toegestaan.


ARTIKEL 9: KLACHTEN
Elke klacht moet per aangetekende brief of per e-mail binnen aan de verhuurder worden gericht
3 dagen na het einde van het verblijf. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.

Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de
accommodatie zijn bekwaam.
ARTIKEL 9 bis: BEMIDDELING VAN DE FEDERATIE VAN VAKANTIEHUIZEN EN GASTENHUIZEN VAN WALLONIË
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, zullen zij hun grieven voorleggen aan het secretariaat van de Fédération des Gîtes et
Bed and Breakfast in Wallonië die zal proberen een minnelijke oplossing aan te bieden.
Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de
accommodatie zijn bekwaam.
Deze clausule is enkel van toepassing op vestigingen die lid zijn van de Fédération des Gîtes et Chambres
van gastheren van Wallonië in volgorde van bijdrage.


ARTIKEL 10: CONTROLE VAN REIZIGERS
Verhuurder is gerechtigd de controle en registratie van de identiteit van alle bewoners van
accommodatie in overeenstemming met de wet van 2007. De huurder dient een geldig identiteitsbewijs te tonen
(identiteitskaart of paspoort).


ARTIKEL 11: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt de huurder geacht kennis te hebben genomen van de genoemde voorwaarden en de
huishoudelijk reglement van zijn/haar woning(en) (zie bijlage 1 en/of 2) en alle
uiterlijk bij het online boeken, bij het betalen van de aanbetaling en/of het saldo van het verblijf, of
bij het in bezit nemen van de accommodatie.

Bijlage 1: Huishoudelijk reglement Studio-appartement.
We wonen in een rustige en ontspannen omgeving. Het is belangrijk voor u en onze andere gasten om te kunnen
profiteer er ten volle van. Daarom wordt u gevraagd om enkele kleine regels van goed gedrag te respecteren:
- Roep niet onnodig.
- Ren niet in de gemeenschappelijke ruimtes (lawaai en valgevaar).
- Zet na 22.00 uur het volume van de televisie en/of radio zachter en spreek op het laagste niveau.
Een aanbetaling van 300 € is vereist. Wij zorgen voor de schoonmaak, maar als we
We moesten een gebrek aan minimale netheid betreuren (bijv. ongewassen vaat, badkamer / toiletten in zeer
slechte staat, enz.), of niet-naleving van deze verordening, houden we een minimum van 50 € op de borg
van aankomst. Hetzelfde geldt voor eventuele schade of diefstal op basis van onze tickets/facturen/internet.

U kunt genieten van de buitenkant aan de linkerkant van het gebouw (tegenover het huis).
Pas op dat u de jonge dennenbomen niet vertrapt; en natuurlijk geen zwerfafval achterlaten! Vuilnisbakken van
sorteren zijn voor u beschikbaar in de sectie "overdekt terras". Voor voedselverspilling, wij
We hebben kippen die zich graag zullen smullen van uw restjes!
Om redenen van gezondheid, hygiëne en netheid is het voor geen enkel dier verboden om de "
Gasthuis ". Sluit daarom altijd de deur naar het overdekte terras achter u.
Het is ten strengste VERBODEN om in huis te roken (rookdetectie), ook op de balkons!
Hiervoor heeft u op de begane grond toegang tot het overdekte terras: een asbak, een tafel en stoelen
zijn er om u aangenamer te maken.


Om redenen van comfort en warmte hebben we ervoor gekozen om parket te leggen. Het OM vraagt
aandacht. BELANGRIJK: als je terug moet komen met vieze schoenen, met stenen onder de zolen
of vol met sneeuw, leg ze dan zeker op de kleine deurmat die je ter beschikking hebt in de inkomhal
gemeenschappelijke, of verwijder ze bij uw terugkeer en draag ze naar uw verhuur, en laat ze op de deurmat van uw
huren.
Het weer kan snel omslaan in België. Zorg ervoor dat u de ramen goed sluit als u weg bent. Als dit
niet het geval was behouden wij ons het recht voor deze te sluiten. (behalve slaapkamer: door kantelen, nee
probleem).
Wij stellen lakens tot uw beschikking, verwijder ze alstublieft niet evenals de beschermingen voor de
matras, alstublieft.

Indien het gebruik van de bedbank in de woonkamer wordt gebruikt (als bed) zonder dat dit is aangevraagd (= optie), wordt er minimaal € 30 in mindering gebracht op de borg.

Het huren van handdoeken is mogelijk (10€/ppverblijf), voor intern gebruik aan het huis,
niet buitenshuis!

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een val of diefstal, evenals enig letsel of ongemak in verband met uw
verblijf, hetzij in het huis of buiten ons eigendom.
De ondertekening van het contract, wat het ook is, betekent automatisch dat u akkoord gaat met dit reglement. Voor het welzijn van
iedereen, gelieve hier rekening mee te houden. Bedankt voor alles !


Bijlage 2: Huishoudelijke regels gastenkamers

We leven in een rustige en ontspannen regio. Het is belangrijk voor u en onze andere gasten om te kunnen
ten volle te benutten. Daarom wordt u gevraagd om bepaalde regels van goed gedrag te respecteren:
- Roep niet onnodig.
- Ren niet in de gemeenschappelijke ruimtes (lawaai en valgevaar).
- Zet na 22.00 uur het volume van de televisie en/of radio zachter en spreek minder hard.
Er wordt een borg van 50 euro gevraagd en deze krijgt u uiteraard terug, mits er geen schade is
of diefstal moet worden opgemerkt op het moment van uw vertrek volgens de voorwaarden van het contract.
Wat badlinnen betreft, is het absoluut verboden om deze uit te doen
het etablissement (bijvoorbeeld: naar het meer, zwembad, thermale baden of iets anders gaan).
U kunt genieten van de buitenkant aan de linkerkant van het gebouw (tegenover het huis).
Pas op dat u de jonge dennenbomen niet vertrapt; en natuurlijk geen zwerfvuil achterlaten!

In de rubriek ""overdekt terras"" staan sorteerbakken ter beschikking. Voor de overblijfselen van
eten, we hebben kippen, die zullen er graag een feestmaal van maken! Gebruik deze gerust
mogelijkheden als je niet genoeg had met de vuilnisbakken in de kamer.
Om redenen van gezondheid, hygiëne en netheid is het verboden om enig dier in het geheel mee te nemen
deel "pension". Zorg er dus voor dat je de deur naar het overdekte terras altijd achter je sluit.

Het is ten strengste verboden te roken in de kamers van het huis, ook op de balkons!
Hiervoor heeft u de beschikking over een overdekt terras op de begane grond: een tafel en stoelen zijn er meer
aangenaam evenals een asbak.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een val of diefstal, evenals eventuele verwondingen die verband houden met uw
verblijf, hetzij in het huis of buiten ons eigendom.
Omwille van het welzijn en de warmte hebben we ervoor gekozen om parket te leggen. Het OM vraagt
aandacht. BELANGRIJK :
1. Als je terugkomt met vieze schoenen, met stenen, modder of sneeuw onder de zolen, leg ze dan zeker op de kleine deurmat die je ter beschikking wordt gesteld ofwel in de gemeenschappelijke inkomhal, ofwel in de
haal ze op de begane grond op en breng ze naar je verhuur, laat ze daarna drogen op de deurmat van
uw kamer, alstublieft.
2. Het weer verandert snel in België. Wees voorzichtig om de ramen te sluiten wanneer
van uw afwezigheid (of laat ze in kantelmodus). Als dit niet het geval was, behouden we ons het recht voor om te gaan
sluit ze.
3. Er wordt verzocht geen alcoholische dranken te nuttigen of op de kamers te eten. Of
vinden we onherstelbare vlekken, op de stoffen of op de grond, dan houden we de volledige borg in.

Uw huurovereenkomst, wat het ook is, formaliseert uw instemming met deze regeling.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONLINE VIA de ORC 1. Voorwerp


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketing Tool   (ORC).

De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hen heeft aangegeven.De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

 1. Aanbiedingen


Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is voltooid. De klant machtigt ons om evidente materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.


 1. Prijs


De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten.Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.


De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren. 1. Reservering


De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces. 1. Boekingsproces


Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om voorafgaand aan elke reservering alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot validatie:

de inbeslagname van de bankkaart in geval van een verzoek om waarborg of vooruitbetaling, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) dienst(en) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant .
 1. Bevestiging van ontvangst van de reservering


De boekingstool bevestigt de ontvangst   van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod en de diensten samengereserveerd, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging waar de klant zijn klachten kan indienen.


 1. Recht om in te trekken


Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, indien het contract voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering, de klant niet het recht heeft zich terug te trekken in geval van een reservering:

 • accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijv. vakantieverblijf),
 • van een transport,
 • een autoverhuur,
 • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.


 1. Respect voor privacy


Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").


De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract.We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.


Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.


Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservatie, enz.).


Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals een recht van verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.


Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.